Manager: dirigeer jouw team !

Wat is je plan, hoe voer je het uit en krijg je terug wat je verwachtte. Op een constructieve/veilige en muzikale wijze krijgt iedereen de kans de dirigent te zijn.

Tijdens deze actieve workshop dirigeert Frank jullie groep. We stappen uit de comfort-zone en nemen afscheid van automatismen. Alertheid is voorwaarde net als de bereidheid om echt te luisteren naar elkaar en… er mag ook gelachen worden!

Gaandeweg de workshop wordt de individuele inbreng groter en wordt toegewerkt naar een situatie waarin iedere deelnemer de kans krijgt de groep te leiden. Feedback vanuit de groep en van Frank kan confronterend zijn maar is altijd opbouwend en vergroot het inzicht in het eigen handelen.

Overeenkomsten met situaties uit de concertpraktijk en jouw organisatie worden helder en inzichtelijk door Frank uiteengezet en deelnemers zullen voortaan je organisatie en hun eigen handelen op een andere manier bekijken.

Waar we aan werken:

  • samenwerking
  • visie
  • leiding nemen
  • vertrouwen
  • individuele ontwikkeling
  • onderling begrip

Lengte workshop: 1,5 – 2 uur of anders in onderling overleg.